Eolas faoi Ababú

Sa bhliain 2001, nuair is beag taibhléiriúchán a bhí ar siúl in earnáil na Gaelscolaíochta, léirigh Ababú sraith seisiún scéalaíochta gach seachtain do pháistí idir 3 bliana agus 8 mbliana d’aois sa Chultúrlann agus d’éirigh thar barr leo.
Tamall gairid ina dhiaidh sin thug Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann agus Foras na Gaeilge maoiniú dúinn le haghaidh tionscadal trí bliana chun sraith drámaí Gaeilge do pháistí a léiriú, Agus d’éirigh thar barr leo sna Naíscoileanna agus sna Bunscoileanna Gaeilge. Ó shin i leith tá Ababú ag soláthar deiseanna ilchineálacha do pháistí óga bheith páirteach i saol na drámaíochta.
Lena chois sin téann Ababú i gcomhar le roinnt Bunscoileanna Gaeilge le drámaí a cheapadh don scoil ina hiomláine. Maoiníthe ag Foras na Gaeilge

Máire AndrewsStiúrthóir Ealaíne.Tá obair mhór déanta ag Máire in earnáil na Gaelscolaíochta ó 1979 anuas agus í ag léiriú seisiúin scéalaíochta, ag soláthar scripteanna, ag cumadh amhrán agus ag reáchtáil ceardlann.

Gach Domhnach in Áras Mhic Reachtain óna 10 go 1