Fáilte romhat chuig suíomh Ababú

Bunaíodh Compántas Amharclainne Ababú i mí na Samhna 2001, agus is i nGaeilge ar fad a dhéanann sé a chuid léiriúchán. Is Amharclann san Oideachas é Ababú agus san Earrach agus san Fhómhar tugann sé camchuairteanna ar Naíscoileanna agus ar Bhunscoileanna Gaeilge chun ceardlanna agus seisiúin scéalaíochta a reáchtáil.
Cruthaíonn sé drámaí idirghníomhacha do pháistí agus úsáidtear scéalaíocht agus amhránaíocht chun gnéithe den churaclam a tharraingt isteach iontu.
Gach bliain ag an Nollaig cuireann Ababú léiriúchán speisialta ar siúl i scoileanna ar fud an Tuaiscirt.
I ngach léiriúchán de chuid Ababú  cuimsíonn an script téamaí a bhfuil dlúthbhaint acu leis an churaclam. Cuirimid pacáistí ar fáil don mhúinteoir, ina bhfuil amhráin agus smaointe a bheadh úsáideach sa rang.
 
Ar siúl faoi láthair...SCOIL DRÁMAÍOCHTA .....Aisteoirí Óga Ababú 
Áit: Bunscoil Bheann Mhadagain, Br. Cliftonville
Gach Céadaoin 3in - 4in